Başkanımız Talat DEMİRCAN'dan Sigara İçilmez Afişi Hakkında Açıklamalar
Haberler:

Başkanımız Talat DEMİRCAN'dan Sigara İçilmez Afişi Hakkında Açıklamalar

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Sigara İçilmez

Bilindiği gibi 4207 sayılı yasa gereğince işyerlerinde kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağının uygulaması 19 Temmuz 2009 itibariyle başlamıştır. 5727 Sayılı "Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun" un 5.nci maddesi gereğince de işyerlerinde "sigara içilmez" yazısı olması ve levhanın 4201 sayılı kanunun 1.nci maddesinde belirtilen niteliklerde 50x70 cm. boyutlarında olması da yasal zorunluluktur. Meslektaşlarımız 50x70 cm. boyutlarındaki bu afişi ücretsiz olarak odamızdan temin edebilirler. Değerli meslektaşlarımızın cezai durumlara düşmemeleri için afişlerini işyerlerinde uygun bir yere asmaları rica eder, hayırlı işler diler saygı ve sevgilerimi sunarım.


Talat DEMİRCAN
Bursa Elektronikçiler Odası
BAŞKAN


Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Karar No : 4201
Karar Tarihi : 12.05.2008
Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılması zorunlu olan yasal uyarı yazılarının şekli ve içeriği
MADDE 1– 4207 sayılı Kanun uyarınca tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılacak yasal uyarı yazılarının şekli ve içeriği aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
1) Kamu kurumlarına ait binalar ve özel hukuk kişilerine ait üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı, birden fazla kişinin girebileceği binaların kapalı alanları ile açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde ve bunların seyir yerlerinde asılacak yasal uyarı yazıları;
a) Asgari 50x70 santimetre boyutunda, dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminli kağıt veya uygun bir materyal üzerinde yer almalıdır.
b) Baskı yapılan materyalin beyaz zemini, köşeleri oval kırmızı renkli ince çerçeve ile çerçevelenmelidir.
c) Ucu sağ tarafa bakan ve yanmakta olan tek bir sigaranın, ortasından soldan sağa doğru çapraz şekilde kırmızı bir çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı bulunduğu grafikten oluşan uluslararası sigara içilmez sembolünü içermelidir.
ç) En az on santimetrelik puntoyla, italik olmayacak şekilde Haettenschweiler yazı fontu kullanılarak kırmızı renkli büyük harflerle yan yana yazılmış “SİGARA İÇİLMEZ” ibaresi ile en az iki santimetrelik puntolarla italik olmayacak şekilde Helvetica Heavy yazı fontu kullanılarak siyah renkli küçük harflerle yazılan “Burada tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Tüketenlere ve tüketilmesine göz yuman sorumlulara 4207 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanır.” ve “Şikayet için:” ibarelerini içermelidir.
d) Baskı yapılan alanın üstte kalan % 35’lik kısmını sigara içilmez sembolü, bu alanın altında kalan % 35’lik kısmını “SİGARA İÇİLMEZ” ibaresi ve en altta kalan %30 kısmını ise diğer ibareler oluşturmalıdır.Şikayet İçin Yazılacak Telefonlar
ALO 184
POLİS İMDAT: 155
JANDARMA İMDAT: 156
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 444 4 112