Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik...
Haberler:

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik...

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Değerli meslektaşlarımız,

5915 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkımda Kanun, 07 Temmuz 2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanun ile 
  • 31 Mayıs 2009 tarihi itibarı ile kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da Bankacılık Kanununun 53'üncü maddesi uyarınca kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü ve ya beşinci grup krediler veya diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri, bu düzenlemeden yararlanmak için kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde bankalara, bankaların avukatlarına, varlık yönetim şirketlerine veya temsilcilerine yazılı olarak başvuracaktır.
  • Kart sahipleri, icra takibine konu olmuş takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekâlet ücretinin yüzde 25'ini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olacaktır. 
  • Kredi kartı anapara ve faiz borcu, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Merkez Bankasınca 3 aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısıyla çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanacaktır. 
  • Hesaplanan ödeme planına esas borç tutarı, başvuru tarihinden itibaren (30) gün içinde bir defada ya da taksitle ödenirse herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmeyecektir. 
  • Ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesi talep edilirse, aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı 6 aylık vade için 1.04 , 12 aylık vade için 1.08, 24 aylık vade için 1.18, 36 aylık vade için 1.26 ile çarpılacak ve hesaplanacak tutar ay sayısına bölünerek belirlenecektir. 
  • Kredi kartı borçlusunun başvurusu ve yapılan Ödeme planı doğrultusunda, taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, yapılmış işlemler saklı kalmak kaydıyla icra işlemleri duracak ve İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemeyecektir.
Üyelerimize saygıyla duyurulur.