Başkan Talat DEMİRCAN'ın "İş Teftiş Kurulu" Hakkındaki Açıklaması
Haberler:

Başkan Talat DEMİRCAN'ın "İş Teftiş Kurulu" Hakkındaki Açıklaması

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Değerli Üyelerimiz, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 15/07/2009 tarih ve B.13.0.1TK.0.00.00.00.090-6541 sayılı yazıda; 
son günlerde bazı kişilerin kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Mufettişi gibi tanıtmak suretiyle işyerlerine giderek ya da telefonla teftiş yapacaklarını beyan ederek, sahte belgeler düzenleyerek iş yerlerinden menfaat sağlamaya çalıştıkları, bunun yanısıra kitap, dergi ve benzeri yayınlar ile toplanti, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıklan yada Bakanlık adına malzeme alacaklarını belirtilerek para topladıkları şeklinde ciddi duyumlar alındığı belirtilerek; Bakanlık ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığını kamu oyunda rencide eden bu tür olaylar nedeniyle, aşağıda yer alan açıklamaların yapılması ihtiyacının duyulduğu ifade edilmiştir.
İş Müfettişlerinin teftiş faaliyetlerini yürürlükteki yasalar, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde  yürüttükleri ve teftiş amacıyla gittikleri iş yerlerinde öncelikle iş veren, iş veren vekili gibiüst düzey yöneticiler ile tanışarak kimliğini gösterip geliş amacını bildirdikleri,

Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan yayınların tamamen ücretsiz olduğu, satışa sunulan hiçbir yayının bulunmadığı, yürütülen tüm faaliyetlerin ücretsiz olarak yerine getirildiği, toplantı, yemek, seminer ve benzeri adlar altında ücretli herhangi bir organizasyon gerçekleştirilmediği,

İş veren, iş veren vekili ve diğer ilgililerin benzer bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde; ilgililerden yukarıda bahsi geçen kimlik belgesini göstermelerinin talep edilmesi gerektiğini, herhangi bir şüphe ya da tereddüt halinde ise Teftiş Kurulu Başkanlıkları veya Grup başkanlıkları ile irtibata geçilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık halinde ise emniyet birimleri ve Cumhuriyet Savcılılarına başvurulması gerektiği bildirilmiştir.