6111 Sayılı "Torba Kanun" Oda Aidat Borçlarına Gecikme Zammı Affı Getirdi...Mart 2011
Haberler:

6111 Sayılı "Torba Kanun" Oda Aidat Borçlarına Gecikme Zammı Affı Getirdi...Mart 2011

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Esnaf ve sanatkârlarımızın uzun zamandır bekledikleri torba kanun 25 Şubat 2011 tarihli 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Kanunla, esnaf ve sanatkârlarımızın (sigara yasağından dolayı kesilen cezalar hariç) kamuya olan tüm borçları yeniden yapılandırılıyor.

Kapsama giren vergi, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri, elektrik borçları, su ve atık su borçları ile kamuya olan diğer borçlar için uygulanan yüksek oranlı gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi alacakların tamamı siliniyor. Bunun yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) daha düşük bir faiz hesaplanıyor. Ayrıca, yeniden yapılandırılan bu borçların peşin veya 12, 18, 24 ve 36 aylık vadeler ile ödenebilmesine imkân tanınıyor.

Bununla beraber, üyelerimizin Oda aidat borçları da Torba Kanun kapsamına alındı. Bu borçların 6 ay içinde yani 01 Mart - 01 Eylül 2011 tarihleri arasında anaparalarının ödenmesi halinde, daha önce tahakkuk etmiş olan gecikme zamlarının tamamı silinecek.
6111 sayılı Torba Kanun için tıklayınız.