Duyuru: 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Konularda Başvuru Süresi Uzatılmıştır..Mayıs 2011
Haberler:

Duyuru: 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Konularda Başvuru Süresi Uzatılmıştır..Mayıs 2011

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Bilindiği üzere, Esnaf ve Sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ve kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı Kanun 25 Şubat 2011 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

6111 sayılı Kanuna göre, borçların yeniden yapılandırılması konusunda başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihinde sona ermiştir. Ancak;

30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı Kanunda yer alan kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affı ile ilgili konularda başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihine kadar ertelenmiştir.

Aynı Bakanlar Kurulu kararına göre, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunanların Mayıs/2011 ayı içerisinde ödemesi gereken yükümlülükler de Haziran/2011 ayının sonuna kadar ertelenmiştir.

İlgili oda üyelerimize duyurur, Hayırlı işler dileriz...
TESK 2011/41 nolu genelgesi için tıklayınız..