SINAVSIZ TESK USTALIK VE ESNAFLIK BELGESİ İMKANI!...Ağustos/2011
Haberler:

SINAVSIZ TESK USTALIK VE ESNAFLIK BELGESİ İMKANI!...Ağustos/2011

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

14 OCAK 2008 TARİHİNDEN ÖNCE ODAMIZA KAYIT OLMUŞ;

* İNTERNET KAFE İŞLETMECİSİ
* PLAYSTATION SALONU İŞLETMECİSİ
* VCD DVD KLUBU İŞLETMECİSİ
BİLGİ İŞLEM YAZILIMCISI ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE:

14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendi;...

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:

(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlara doğrudan TESK ustalık belgesi verilir.”

9 uncu maddesinin (a) bendi;

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:

(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlara doğrudan TESK esnaflık belgesi verilir.”  

hükmünü haizdir. Dolayısıyla 3308 sayılı Kanunun kapsamı dışında bulunan meslek dallarında Odamızın Konfederasyonca verilen süre 25 Ağustos 2011 tarihine kadar yukarıda belirtilen meslek dallarında ve belirtilen şartları taşıyan oda üyelerimize doğrudan (sınavsız) TESK ustalık ve TESK esnaflık belgesi verme imkanı bulunmaktadır...

Başvuru için gerekli belgeler;
* Başvuru Formu (doldurulmuş olarak)
* Nüfus Cüzdan Sureti
* 2 adet Fotoğraf
* Diploma Fotokopisi

İnternet Kafe İşletmecileri İçin Başvuru Formu
Playstation Salonu İşletmecileri İçin Başvuru Formu
Vcd Dvd Klubü İşletmecileri İçin Başvuru Formu
Bilgi İşlem Yazılımcısı İçin Başvuru Formu