KALFALIK VE USTALIK BELGESİ ALMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ DUYURU...Kasım 2017
Haberler:

KALFALIK VE USTALIK BELGESİ ALMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ DUYURU...Kasım 2017

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

3308 Sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine göre, daha önce ilimizde Kanun kapsamına alınmış meslek dallarında;  
22 yaşını doldurmuş olup, 5 yıl meslekle ilgili sigortalı çalışma gösteren kişiler
Kalfalık ve ustalık sınavlarına girebileceklerdir.
Başvuru Ek-1 formu ile yapılır. (ilgili Mesleki Eğitim Merkezinden alınır)
En az 22 yaşını bitirmiş olmak,
İlkokul, ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmak,
Sınav döneminin başlangıcından en az 1 ay öncesine kadar başvurusunu yapmış olmak,
Sınav başvurusunu daha önce yapmış ancak sınavlara katılmamış veya sınavlarda başarılı olamayanlar tekrar sınava girebilmek için yeni sınav döneminden en az bir ay önce dilekçe ile başvurmak şartları aranır.  


Kalfalık belgesi için; 
Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını sgk’ dan alınacak işyeri ünvan listesi prim dökümü veya bağ-kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi,
Mesleki ve teknik eğitim veren örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre açılmış kurumlardan veya yurt dışından alınan belgeler,
Fiili askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler,
Üçüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi olanlar, İlgili alan/dalın kalfalık sınavına alınır.

Ustalık belgesi için;
Kalfalık belgesi almış olup; Mesleğinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 formunda beyan edip sgk’ dan alınacak işyeri unvan listesi prim dökümü veya bağ-kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi,
Mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimini tamamlama belgesi,
Dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi,
1986-1987 eğitim öğretim yılından itibaren üç yıl süreli Mesleki ve teknik ortaöğretim diploması olanlar, 
Ustalık Sınavına alınır.

Ayrıca;
Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan Ustalık belgesi almak isteyenler yeni dalın ustalık Sınavına alınır.
Mesleki ve teknik okul ve kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar ile kalfalık belgesini kanunun 16. Maddesi Hükümlerine göre almış olanlar, alanlarında olmak kaydıyla eğitimlerine devam ederek başardıkları her Dönem için altı ay, her sınıf için bir yıl ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.Üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu veya Mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, Alanlarında bakanlığımıza bağlı olgunlaşma Enstitülerinden iki yıllık kurs belgesi alanlara, aldığı Kurs belgesi ile ilgili daldan kanunun 29. Maddesi Kapsamında doğrudan ustalık belgesi verilir.
Bu yönergenin yayımlandığı tarihten önce yapılan Denklik başvuruları, başvuru sahibinin talebi halinde bu Yönerge hükümlerine göre önceki başvuruda verdiği belgeler üzerinden yeniden değerlendirilir.................MESLEK.......................................................USTALIK KAPSAMINA ALINDIĞI TARİH

................Görüntü ve Ses Sistemleri...........................................19.06.1986

................Endüstriyel Bakım Onarım...........................................19.06.1986

................Otomasyon Sistemleri................................................19.06.1986

................Büro Makineleri Teknik Servisi......................................06.01.1998

................Haberleşme Sistemleri................................................06.01.1998

................Bilgisayar Teknik Servis................................................06.01.1998

................Güvenlik Sistemleri.....................................................01.08.2006

................Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı............23.07.2000

................Ağ İşletmenliği.........................................................12.09.2010

................Veri Tabanı Programcılığı............................................12.09.2010

................Web Programcılığı.....................................................12.09.2010


Ayrıntılı Bilgi için;

Osmangazi Çıraklık Eğitim Merkezi

Tel: 246 09 12

Web: http://www.omem.web.tr/