BURSA ELEKTRONİKÇİLER ODASI ÜYELERİNE ve KAMUOYUNA DUYURULUR!!
Haberler:

BURSA ELEKTRONİKÇİLER ODASI ÜYELERİNE ve KAMUOYUNA DUYURULUR!!

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Değerli Oda Üyelerimiz ve Kamuoyunun Bilgisine;

Odamızın eski denetim kurulu başkanı Sayın Bestami Altınarı ve Sosyal Medya Paylaşımları Hakkında;

Öncelikle kişisel sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda yazdığı gibi Kendisi İstifa Etmemiştir, 5362 sayılı yasamız gereği Görevine Son Verilmiştir. Görevine diğer denetim kurulu üyelerimiz yasanın emri gereği son vermiştir. Sosyal medyada “Oda yalan söylüyor İşte istifa mektubum” başlığıyla yayınladığı yazıyı Odanın whatsApp grubuna yazdığı gayriresmi basit bir yazıdır.  Kamu kurumlarıyla yazışmalar dilekçe uslübunda kağıda dökülür, imzalanır ve oda genel sekreterine elden teslim edilir veya noter kanalıyla gönderilir ki kayda alınır ve resmiyet kazanır. Görevli olduğu dönemde, Denetim Kurulu üyelerinin aylık toplantı çağrılarına kulak asmadığı gibi Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreterin kendisine yazılı olarak veya telefon ile defalarca çağrı yapmış olmasına rağmen umursamamış, Oda görevlilerinin birbirleriyle daha hızlı iletişim amacıyla oluşturdukları whatsApp grubundan kendisi ayrılmış, telefonları açık olduğu zamanlarda çalmasına rağmen meşgule atarak cevap vermemiş. kısacası Odamızın kendisiyle iletişim kurmasına her türlü engeli sağlamıştır. Yasa gereği Mazeretsiz olarak ayda en az bir defa yapılması zorunlu olan kurul toplantılarına katılmamıştır, karar defterine ve raporlarına imza atmamıştır. Bu sebeple; Yasanın Madde 55 hükmü yerine getirilmiş, Genel Kurulumuzdaki listeden 1.yedek denetim kurulu üyesi Sayın Zafer Kasapoğlu resmi davetimizi kabulü üzerine göreve getirilmiştir.

Yine kişisel sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda yazdığı gibi; 
Oda üyelerimiz başta olmak üzere ve Tüm Türkiye’deki hatta KKTC deki mesleğimiz öğretmenleri dahil, işyeri çalıştıran vergi ve oda kaydı faal olan elektronikçilerin bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları, 5362 sayılı kanunun 1. maddesinin zorunlu kıldığı "Üyenin ve yanında çalışanlarının mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak" adına 2008 yılında kurduğumuz www.turkiyeelektronikcileri.org sitemiz de de Admin olarak yaptığı yönetici görevinden kendisi istifa ettiğini bildirmiş ama gerçekte, Forum sitemizdeki mevcut "best" kullanıcı adını standart elektronikçi üye kullanıcısı süsü verip yönetici panelinden tüm forum erişim yetkilerini aktif bırakmıştır. Sosyal medyada “ben forumda da artık admin değilim istifa ettim” paylaşımlarıyla bu konuda bilgi sahibi oda organlarımızla ve diğer gönüllü admin meslektaşlarımızın akıllarıyla da alay etmeye kalkışmış olması çok üzücüdür.

Yine kişisel sosyal medya hesaplarında sürekli karalamaya çalıştığı Oda Başkanımız Sayın Talat Demircan  ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, kendisine her türlü konuda madden ve manen desteklerini Sayın Bestami Altınarı’dan asla esirgememişlerdir. Önemli Not: Oda yöneticileri oda aidatından asla muaf değildir, tüm üyeler gibi oda aidatını ödemekle yükümlüdür. Hatta aidatını ödemeyen üyelere yasal takibat yapmazlar ise yasa gereği onların da aidatlarını zimmetle yükümlüdürler.

Yine kişisel sosyal medya hesaplarında mevcut yöneticilerin Faaliyeti ve Hizmeti Olmadığını Yazdığı Bursa Elektronikçiler Odamızın Bilinmeyenleri Hakkında; 
Odamız üyelerinin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidatlardan yaklaşık olarak 1/7 oranında odaya pay kalmaktadır. Diğer 6 payı üst kuruluşlara ve hazineye öder. Yedide bir pay ile Bursa Altınova Mahallesinde yer alan ilk 3 katında geri dönüşüm faaliyeti son 1 katında misafirhane olan 4 katlı hizmet binası satın alınamaz, 4 adet hizmet aracı alınamaz, bunların kasko, trafik sigortaları, muayene, lastik, yakıt, tamir-bakım masrafları ödenemez, 3 adet odaya kazandırılmış ofis satın alınamaz, Eğitimler  olduğunda ortalama 9 kişilik personel çalıştırılamaz, ve bu personellerin ssk, muhtasar, yol, yemek vs.masrafları ödenemez, Odamızın postahane, iletişim, sms, web siteleri, sunucuları, elektrik, su, temizlik, kırtasiye, ısınma, fuar gezileri vb stand açma faaliyetleri, masası, sandalyesi, kalemi, silgisi ödenemez ve düzenlenemez. Peki mevcut yöneticilerimiz yıllardır Odamıza bu kazanımları nasıl sağlamış ve masraflarını nasıl ödemişlerdir? Türkiye’nin parmakla gösterilen en büyük ve tek İSO belgesi sahibi, 14 ülkede Bursa’mızı değil Türkiye’yi temsil etmiş Bursa Elektronikçiler Odası nasıl olunmuştur? Tüm bunlar, bu alımlar, ödemeler, hizmetler Devletten ve Avrupa Birliği ajanslarından sabahlara kadar çalışılarak “eğitim projeleri ihaleleri” alınarak odamıza kazandırılmıştır. Eğitim gelirlerinin bir kuruşu dahi gereksiz yere harcanmamış, odamıza mal mülk, üyelerine hizmet ve yine eğitim olarak değerlendirilmiştir.
Kaldı ki Bursa Elektronikçiler Odasında bunca yıl kendisi denetim kurulu başkanı olarak görev yapmış Sayın Bestami Altınarı bunları ve yapılanları her üyeden ve yöneticilerden daha iyi bilmekte olup, doğruluğu konusunda ilk önce kendisinin başkanı bulunduğu kurulca inceleyip imzalamış tüm hizmetleri ve harcamaları doğrulamıştır. Şu an kendine yakışmayan şekilde sosyal medyada yalan yanlış paylaşımları anlaşılmaz ve mantıksız bulduğumuz gibi, şerefli bir kurumda yıllarca görev yapmış bir kişinin böyle bir yaklaşımını manıdar, aynı zamanda niyetinde belirsizlik olduğu ve hoş olmayan polemik yaratmaktan ne çıkar sağlayacağı da anlaşılmazdır. (5362 yasanın Madde 24: üye disiplin suçları a,b,c,d ceza maddeleri)

Değerli Oda Üyelerimiz;
Yine bir sosyal medya paylaşımı üzerine açıklama gereği duyduğumuz bir konu; Odalar iftar yemeği düzenleyebilir elbette bu başta Sayın Bestami Altınarı olmak üzere birçok üyemizi de mutlu eder ama bilinmesi gereken şudur Odalar sadece ve sadece organize edebilir. Masraflarını oda bütçesinden ödeyemez, yönetmeliğe aykırıdır. Oda bütçesiyle iftar yemeği düzenleyen odaların sorumluluğu yönetim kurulunu daha da önemlisi denetim kurulu üyelerini bağlar. Ama Odalar buna benzer bir faaliyet olarak öğrencilere burs verebilir. Mevcut Yöneticilerimiz; Mesleğimizin bölümlerinde ve ihtiyaç sahibi üyelerimizin üniversitede okuyan (belge ile ispatla) çocuklarına aylık burs ödemeyi yeğlemiştir. Yine bir kaç yıl hayırsever üyelerimizin sponsorluğu ile Ramazan erzak paketi dağıtılmıştır, ancak görülmüştür ki erzak paketine ihtiyacı olduğunu odamıza beyan edip teslim ettiğimiz bazı üyelerimiz sanki kendisi satın almış gibi başka kişilere hediye ederek hayır işlediğini düşünmüş, sonra da “ben aidat ödüyorum ihtiyacım olmasa da hakkım benim vereceksiniz ” gibi söylemler sarf ettiklerinden ötürü, Suistimaller üzerine bu çalışmamız iptal edilmiştir.

Bir başka bilinmesi gereken konu da; Sayın Bestami Altınarı’nın öğrenci olan çocuğu için ısrarla Odamızdan burs talep etmesi, ihtiyaç önceliği açısından da gerekli görülmediğinden hiçbir zaman kabul edilmediği gibi, almış olduğumuz kararımız ve etik olmadığı düşüncesi üzerine; Yöneticiler, Denetimciler, Personeller ve hatta Oda organlarında görev alan hiçbir kimse, öğrenci olan çocukları için Odamızdan asla burs alamazlar ve asla da bu zamana kadar burs ödenmesi yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine Saygılarımızla arz ederiz.

****Bursa Elektronikçiler Odası*****