7326 Sayılı Borç Yapılandırma ve Faiz Affı Kanunu İçin Başvurular ve Ödemeler Başladı..
Haberler:

7326 Sayılı Borç Yapılandırma ve Faiz Affı Kanunu İçin Başvurular ve Ödemeler Başladı..

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik 7326 sayılı kanun; 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin uygulamasına dair açıklamaların yer aldığı “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ise 14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kanunla beraber; Üyelerimizin Oda aidat borçlarının gecikme zamları da af kapsamına alındı. Mevcut borçların ana paralarının tamamı tek seferde ödenmesi halinde tahakkuk etmiş olan gecikme zamları alınmayacak ve silinecektir. 7326 sayılı kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusunu yapanların ilk taksiti peşin olmak üzere 6 eşit taksitte ödeme imkanı da bulunmaktadır. Önceki yapılandırma kanunlarıyla (7256 sayılı kanun dahil) borç yapılandırması yapmış ancak taksitlerini ödeyemeyen ve yapılandırılması bozulan esnaflarımız da 7326 sayılı kanundan yararlanabilir.

DUYURU: 05 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yapılandırma butonu kurumların sistemlerine tanımlandı ve tahsilatlar başladı.

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu için tıklayınız...