Sn.Talat DEMİRCAN'ın Elektronik sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın sorunları hakkındaki yazısı
Haberler:

Sn.Talat DEMİRCAN'ın Elektronik sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın sorunları hakkındaki yazısı

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Talat Demircan

 

Bursa Elektronikçiler Odası’nın Çok Değerli Üyeleri, Güzel Ülkemizin Tüm Elektronikçileri, Çok Değerli Meslektaşlarım,


Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek ve sorunlarınıza çözüm üretebilmek için şahsım olarak ben ve Yönetim Kurulum 2002 yılından bu yana canla başla çalışmaktayız.

Odamızın 2005 yılında gerçekleştirilen Genel kurulunda sizlerin karşısına çıkarak, sizlere hizmet etmek için birçok konuda projelerimizin olduğunu ve sorunlarınızı bildiğimizi söyleyerek sorunların çözümü ve kesintisiz hizmet anlayışının devamı için tekrar aday olduk.

Siz değerli meslektaşlarımız da teveccüh göstererek, bizlere oy vererek, bizleri seçtiniz.

Genel kurulda seçilenin mazeret beyan etme şansı yoktur. Bu ve benzeri yazılarımızın ve konuşmalarımızın içeriğini incelediğinizde de mazeret beyan etmek gibi bir niyetimiz olmadığını açıkça görebilirsiniz. Ancak sizlerle beraber ortak bir tavır içerisinde hareket etmek zorunda olduğumuz bazı problemleri de sizlerle paylaşmak zorundayız. Böylece devam eden çalışmalarımızda sizlerin de çıkış yolu arayışımıza katkı sağlamanız mümkün olabilecektir.

Ülkemizde Elektronik sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın sorunlarına baktığımızda, problemlerin iki genel kategoride toplanabileceğini görürüz
1 . Bölgesel sorunlar
2 . Ulusal düzeyde sorunlar

Odamız adına yönetim kurulumuzun ve birçok gönüllü üyemizin yedi yıla yaklaşan bir süredir yürüttüğü uyumlu çalışma neticesinde yerel düzeydeki pek çok sorunu sizlerle beraber en iyi şekilde çözdük.

Diğer kişi ve kamu kurumları ile ikili düzeyde yürüttüğümüz ilişkilerimizin de bölgesel sorunlarımızın çözümünde büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

Bu gün meslektaşlarımız için hizmetin en iyisini azami düzeyde verdiğimiz tüm üyelerimiz ve kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Elektronik ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın ulusal düzeydeki sorunlarına bakıldığında ise asıl çözüm bekleyen sorunların hemen tamamının ulusal düzeyde olduğunu görmekteyiz.

Bu sorunların çözümünde öncülük etmesi gereken kişi ve kurumların ise ne acıdır ki sorunların çözümü için herhangi bir faaliyet yürütmedikleri ve herhangi bir faaliyete katkı koymadıkları görülmektedir. İşte bu yazımızı ve açıklamamızı bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim.

Meslektaşlarımızın ulusal düzeydeki sorunlarına bakıldığında
Aslında küresel bir problem olan aşırı ucuz ve düşük kaliteli Çin ve Uzakdoğu Asya kökenli elektronik ürünlerinin yaratığı olumsuz etki,
Hiper marketlerin ve büyük mağazaların tüketici sorunlarının çığ gibi artmasına da neden olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın tüketicileri koruma yönündeki düzenlemelerini hiçe sayarak yaratıkları haksız rekabet koşulları,
2005 yılından beri tekrar tekrar gündeme getirilmemesine rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı (Hipermarketler Yasa Tasarısı),
Nasıl bir ekonomik etki yaratacağı hesaplanmadan, yasa ile sınırlandırılmamış ve satış sonrası hizmetler konusunda denetlenmeyen firmaların yerine getiremeyecekleri çok uzun garanti süreleri ile her türlü ithalata izin verilerek ülkemizin teknolojik çöplük haline getirilmesi,
Yetkili servis olarak çalışan esnafların, yetkili servisliklerini yürüttükleri ithalatçı ve üreticiler tarafından sözleşmelerdeki taahhütler öne sürülerek bir nevi tehditle, Esnaf ve Sanatkâr Odalarının ilan ettiği servis ücretlerinin çok altında ücret alarak çalışmaya zorlanmaları,
Mesleği öğrenebilmek için yıllarını vermiş ve teknik servis konusunda çalışan binlerce sanatkârımızın para olsunda nasıl olursa olsun düşüncesi ile denetlenmeyen ithalatçıların insafına teslim edilmesi,
Yine yetersiz denetim nedeniyle meslektaşlarımızın kalitesiz, garantisi bile olmayan elektronik cihazlardan para kazanmaya zorlanması,
Özellikle büyük şehirlerde işlek duraklarda, pazaryerlerinde kayıt dışı çalışan, “Çantacı” tabir ettiğimiz kaçak tamirci ve menşei bilinmeyen ucuz ve düşük kaliteli elektronik ürünleri satan kişilerin yarattığı haksız rekabet,
Esnafımızın yetişmiş personel ihtiyacı

gibi bazı örnek verilebilecek sorunlar hemen göze çarpmaktadır.

Tüm bu sorunların ulusal muhatabı mesleki federasyonumuzun yöneticilerinin, hükümet ve bakanlıklar düzeyinde problemlerin çözümü için çalışmak biryana çok net ve genel sorunları bile görememesi ve ya görmezden gelmesi ve sorunların bizler tarafından dile getirilmesine tahammül gösteremiyor oluşu Elektronik sektöründe faaliyet gösteren esnafımızı ve bizleri çileden çıkartmaktadır.

Bu vesile ile Bursa Elektronikçiler Odası olarak Türkiye’deki tüm Elektronikçileri temsil eden diğer illerdeki oda başkanlarımıza aşağıda bulunan yazıyı yazarak onları da konu hakkında hassas davranmaya çağrıyı görev biliyoruz.

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın haklarını her platformda ve cesurca savunabilecek odalar üstü bir kurum şu an ne yazık ki ülkemizde fiilen mevcut değildir. Onun yerine elektronikçi meslektaşlarımızın sorunları gündeme getirilmek istendiğinde bizleri susturmaya çalışan, dışlayıcı bir zihniyetle hareket eden, demokrasi kültüründen nasibini almamış ve daha da önemlisi elektronik sektörü temsilcisi pek çok Oda başkanının ve yöneticisinin de genel kurulda yetki verdiği, ödediği üst kademe aidatları ile ayakta tuttuğu ancak karşılığında hiçbir hizmet alamadığı bir federasyon yönetimi bulunmaktadır.

Siz değerli meslektaşlarımızı konu hakkında ortak bir tavır içerisinde hareket etmeye çağırıyor, çıkış yolu arayışımıza katkı sağlayacağınızı umuyorum.Talat DEMİRCAN
Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı