TV Kanallarında Gerçek Dışı Beyanlarla Yapılan Elektronik Ürün Satışına Yönelik Yaptığımız Bildirimler Reklam Özdenetim Kurulu Tarafından Sıkı Takibe Alındı...28/03/2013
Haberler:

TV Kanallarında Gerçek Dışı Beyanlarla Yapılan Elektronik Ürün Satışına Yönelik Yaptığımız Bildirimler Reklam Özdenetim Kurulu Tarafından Sıkı Takibe Alındı...28/03/2013

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Faaliyetler

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Sn. Talat DEMİRCAN son günlerde televizyon kanallarında başta mini uydu alıcılar olmak üzere bir çok elektronik ürünü, üründe olmayan özellikleri gerek görsel gerekse sözlü olarak varmış gibi gerçek dışı beyanlarla sunarak satış yapan firmaların oluşturduğu haksız rekabete yönelik üyelerin ve tüketicilerin menfaatlerini korumak adına 27 Şubat 2013 tarihinde çalışma başlatmıştı.Linki: TV Kanallarında Yanıltıcı ve Gerçek Dışı Beyanlarla Yapılan Elektronik Ürün Satışına Yönelik Odamız Tarafından Çalışma Başlatılmıştır...Şubat/2013

Sn.Demircan bu konu hakkında oluşturduğu kapsamlı dosyalardadan birini öncelikle Reklam Özdenetim Kuruluna, bir diğerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ve diğer ilgili bir çok kuruma göndererek şikayetlerimizi bildirmişti.

Reklam Özdenetim Kurulunun 13 Mart 2013 tarihinde Odamıza gönderdiği ilk cevap yazısında dosyada belirtilen şikayet konularını  eksik ve yanlış değerlendirdiği anlaşıldı. Cevabın geldiği aynı gün yani 13 Mart 2013 tarihinde Sn.Demircan, tekrar ayrıntılı bir yazı yazarak konunun tekrar değerlendirmesini kurula iletti. Reklam Özdenetim Kurulu bunun üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden bir Öğretim Üyesini bilirkişi olarak tayin ederek dosyamızı tekrar inceletti. Kurula gelen bilirkişi raporuna istinaden Reklam Özdenetim Kurulu davamızda haklı olduğumuzu, konunun kurulca sıkı takibe alındığını 28 Mart 2013 tarihinde Odamıza gönderdiği aşağıdaki yazılarla bildirmiş oldu.

Reklam Özdenetim Kurulundan Gelen Cevap Yazısı
Bilirkişi Dr.Bülent YAĞCI'nın RÖK'e Sunduğu Raporu