İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları
Haberler:

İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

Osmangazi Belediye Sınırları İçerisinde İnternet Kafe ve Elektronik Oyun Salonu Açılışları Hakkında

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 

Osmangazi Belediye Sınırları İçerisinde İnternet Kafe ve Elektronik Oyun Salonu Açılışları Hakkında Önemli Duyuru

Osmangazi Belediye sınırları içerisinde İnternet Kafe ve Elektronik Oyun Salonu açacak Meslektaşlarımızın, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne kayıt için başvurmadan önce işyerlerinin Osmangazi Belediyesi tarafından istenen kriterleri sağladığına ilişkin uygunluk yazısı Odamız tarafından verilecektir.

Devamını oku: Osmangazi Belediye Sınırları İçerisinde İnternet Kafe ve Elektronik Oyun Salonu Açılışları Hakkında

 

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında 26687 sayılı Yönetmelik

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 

1 Kasım 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26687

YÖNETMELİK

 
 
 
Başbakanlıktan:
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Devamını oku: İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında 26687 sayılı Yönetmelik

   

Ek 6

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

EK :6

 

Oyun yeri

Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1 - Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

2 - Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

3 - Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

4 - Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

5 - Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.

6 - Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.

7 - Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.

8 - Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

   

Ek 5

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları


EK :5

 

f) İnternet kafe

1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır.

2 - Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

3 - Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

4 - Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

5 - Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

6 - Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

7 - İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.

8 - İşyerinde mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

9 - İşyerlerinde filtre programı kullanılması zorunludur.

 

   

Osmangazi İlçemizde İnternet Evi Açılışında Önemli Duyuru..

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 

Osmangazi Belediye Sınırları İçerisinde İnternet Kafe Açılışları Hakkında Önemli Duyuru

 

Osmangazi Belediye sınırları içerisinde İnternet Kafe açacak Meslektaşlarımızın, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne kayıt için başvurmadan önce işyerlerinin Osmangazi Belediyesi tarafından istenen kriterleri sağladığına ilişkin uygunluk yazısı Odamız tarafından verilecektir.

Devamını oku: Osmangazi İlçemizde İnternet Evi Açılışında Önemli Duyuru..

   

Sayfa 9 / 10