İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Girişim
Haberler:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Girişim

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfEn iyi 

         Tarih :  22.09.2005

         Sayı   : 1B – 281

 

         Konu : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hk.

 

         ÇOK ACİL!

 

        ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

BURSA

 

         Üyemiz bulunan “Elektronik Oyun Salonları” ve “Internet Evi İşletmeleri” alanındaki esnafı ilgilendiren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

         Yönetmeliğin yayımı sonrasında ilgili işletmeler emniyet birimleri tarafından sıkı incelemeye alınmış olup bir takım problemler ortaya çıkmıştır. Problemlerin giderilebilmesi için yönetmelikte bazı maddelerin yoruma mahal vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Konuyla ilgili önemli maddeler :

 

         “Korunması gerekenler ve yasaklar

Madde 44 -  Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasaktır.”

 

         Yukarıdaki maddede “...kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerler..” ifadesi elektronik oyun salonlarını kapsamakta mıdır? Eğer kapsamakta ise yine aynı yönetmeliğin EK-1’de yer alan “Sınıf ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” başlığı altında  “E- Kahvehane, Kır Kahvesi, Oyun Salonu, İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı ve Benzeri İşyerleri” maddesinin “d) Oyun Yeri” bendinin 7. maddesinde belirtilen “Çocuk ve ebeveynlerinin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır”  ifadesi ne amaçla konulmuştur?  Eğer oyun salonlarına ebeveynleri veya izin belgeleri ile 18 yaş altı çocuklar giremeyecekse bunlar için koltuk bulundurulmasının gereği var mıdır?

 

         Son olarak yine EK-1 in  “E- Kahvehane, Kır Kahvesi, Oyun Salonu, İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı ve Benzeri İşyerleri” maddesinin “f) İnternet Kafe” bendinin 8. maddesinde belirtilen “İşyerinde mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz” şerhinden hareketle (aksi belirtilmemektedir) bu işyerlerinde elektronik oyun makinaları serbestçe kullanılabilecek midir. Bir başka deyişle önceden yasak olan Play Station v.b. elektronik oyun makinaları “İnternet Kafe” ruhsatı altında serbestçe kullanılabilecek midir?

 

         Yukarıdaki konuların acil olarak açıklığa kavuşturulması için Emniyet Müdürlüğü ve Belediyeler nezdinde girişim yapılması için gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

         Gürkan GÜRKAYNAK                              Talat DEMİRCAN

            Gen.Sek.Vek.                                                   Başkan