İl Mülki İdare Amirlerince kurulan denetim komisyonlarının işyeri denetimi esnasında kontrol...
Haberler:

İl Mülki İdare Amirlerince kurulan denetim komisyonlarının işyeri denetimi esnasında kontrol...

Faaliyetler ve Duyurular - İnternet Kafe ve Oyun Salonları Duyuruları

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 7
ZayıfEn iyi 

 İl Mülki İdare Amirlerince kurulan denetim komisyonlarının işyeri denetimi esnasında kontrol ettikleri kriterler için form

 İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI DENETİM FORMU
 S.NO KONTROL EDİLEN HUSUSLAR  EVET  HAYIR

1

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut mu?

    

2

Kontrol edilen işyerinin Ticari amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi mevcut mu?

   

3

İşyeri İşletme İzin Belgesi sahibi veya sorumlu müdürünün kontrolü altında faaliyet gösteriyor mu?

   

4

İşyerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri var mı?

    

5

Yanında veli veya vasisi olmayan 12 yaş altı. Saat 20:00 den sonra

15 yaş ve altındaki çocuklar işyerinde bulunuyor mu?

   

6

Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirlerle beraber, Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımı kullanıyor mu?

   

7

Erişim sağlayıcılardan sabit IP alınmış ve kullanılıyor mu?

   

8

İşyeri İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine günlük olarak kayıt ediyor ve bir yıl süresince saklıyor mu?

   

9

İşletme içerisinde tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü haricinde tütün ve tütün mamulleri içiliyor mu?

   

10

İşyerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı bir hareket var mı?

   

11

İşyerinde Alkollü içecek bulunuyor mu? (4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19. maddesi)

   

12

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan hakların hiçbir şekilde ihlal edilemeyeceğinden işletmede lisanssız ve bandrolsüz film, bilgisayar programı CD ve benzeri ekipmanlar bulunuyor mu?

   

13

İşyerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etki edecek oyunlar bulunuyor ya da oynanıyor mu?

   

14

İşyerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera sistemi mevcut ve de bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 7 gün süreyle yetkili makamlar harici kişi ve kuruluşlardan gizli olarak saklanıyor mu?