Üyelerimizin Mesleki ve Teknik İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla...
Haberler:

Üyelerimizin Mesleki ve Teknik İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla...

Değerli Meslektaşlarımız;
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun Amacı başlıklı 1.maddesindeki görevlerden ilkinde "Esnaf ve Sanatkarlar ile bunların yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak" olduğu belirtilmiştir. Bursa Elektronikçiler Odası olarak bu amaç doğrultusunda teknik destek anlamında en iyi hizmeti verme bilinci ile meslektaşlarımızın şema, arıza yardım, eprom ve malzeme ihtiyaçlarına cevap verebilecek www.turkiyeelektronikcileri.org ismiyle bir forum sitesi kurarak hizmete sunduk

.

alt

Kayıt altında çalışan üyelerini kayıtsız, eğitimsiz ve yetkisiz olarak çalışan diğer kişi ve krurmlardan yana doğabilecek hakkının korumak Odaların en önemli görevi değilmidir?

Bu düşüncelerle hizmetinize sunduğumuz  www.turkiyeelektronikcileri.org forum sitemiz; tüm meslektaşlarımızn bilgi birikimlerini paylaşabilmeleri adına İstanbul, Manisa, Antalya, Afyon, Kütahya, Diyarbakır, Bafra, Hatay, Adana, Elazığ, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Konya, İskenderun ve Ankara Odaları tarafından da forumumuz desteklenerek yönetilmektedir.

www.turkiyeelektronikcileri.org forum sitemize ancak ve ancak T.C.Kimlik Numarası ve Vergi numarası girilerek aday üye olunmakta ve kayıtlı olduğunuz Oda tarafından onay verilmesi halinde tam üyelik gerçekleştirlmektedir.

Değerli Meslektaşlarımız;
Sizler hakkınızın korunmasını istiyor, kayıtsız ve yetkisiz önüne gelen kişi ve firmaların sizlerin yaptığı işi yapmasını istemiyorsanız www.turkiyeelektronikcileri.org forum sitemize kayıt olunuz. Ticari amaçla kurulmuş ve her internet kullanıcısının ulaşabildiği diğer forum sitelerine kesinlikle itibar etmeyiniz ve asla mesleki bilgieriniz ve becerilerinizi paylaşmayınız.

Saygılarımızla..........