Kurumsal Yapı
Haberler:

Kurumsal Yapı

Kurumsal Kimlik

Odamız, eski 507 Sayılı yasa ile kurulmuş olan ve halen 21.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası ile yönetilen Kamu Kurumu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur.


Görevimiz

5362 Sayılı Yasa çerçevesinde üyelerimiz ve yanında çalışanlarla ileride mesleğe girecek olanların kayıtlarını tutmak, mesleki ve teknik gelişimlerini sağlayarak iş piyasasında önlerini açmaktır.


Vizyonumuz

  • Üyelerine vermesi gereken temel hizmetleri en iyi seviyede sunmak
  • Çizilen yasal çerçevede üst kurumların verdiği görevleri yerine getirmek
  • Teknolojideki gelişmeleri en üst seviyede takip etmek
  • Üyelerinin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını gidermek için eğitimler yapmak
  • Bilgi birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmak
  • Üyelerine her konuda danışmanlık hizmeti vermek

Misyonumuz

Bursa Elektronikçiler Odası diğer pek çok meslek odasından farklı olarak üyelerine tam hizmeti misyon olarak kabul etmiştir. Farklı bir yönetim anlayışına sahip olan Yönetim Kurulumuz Bursa Elektronikçiler Odasını mühür odası olarak görmemekte ve üyeye hizmet götürmek konusunda sınır tanımamaktadır.

Hizmet anlayışımızın yansımaları olan çalışmalarımızdan özetle bahsetmek gerekirse;

Üyelerin Meslek Eğitimi İle Desteklenmesi

2003 yılından beri Avrupa Birliği ve Dünya Bankası hibeleri ile Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı, Uydu Anten Sistemleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Mekatronik, PLC, CNC, Endüstriyel Bakım Onarım, Elektronik Güvenlik Sistemleri, Akıllı Ev (Bina Otomasyon) Sistemleri, Telefon Santralları Bakım Onarım, GSM Bakım Onarım, Oto Elektronikçiliği Teknik Servis Elemanlığı eğitimleri düzenlenen merkez Yetişkin Eğitimi konusunda yıllara dayanan tecrübeye sahiptir.


Eğitmen havuzunda; iş piyasasında kendi iş yerini çalıştıran, mesleğinin duayeni mühendis, tekniker ve teknisyenleri barındırmaktadır. Eğitimler teori bazlı, uygulama ağırlıklı olarak laboratuar ortamında gerçekleştirilmektedir. Kursiyerler öğrendikleri her şeyi mutlaka defalarca uygulayarak pekiştirmektedirler. Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi için www.belktromem.org sitesini ziyaret ediniz.

Atıl Elektronik Cihazların Ekonomiye Kazandırılması

2010 yılı sonu itibarı ile yeni bir Sosyal Sorumluluk Projesi ile kamuoyunun karşısındayız. Arızalı, hurda veya demode durumda olup kullanılmayan ve çöpe gidecek elektronik cihazların, 3 katlı hurda merkezimizde sökümü yapılarak tekrar kullanılabilecek durumdaki parçalar üyelerimizin hizmetine yedekparça olarak ücretsiz sunulmaktadır. Toplanan cihazlardan kullanılabilir veya ufak işlemlerle çalıştırılabilir durumda olanları ise (örn. Bilgisayar, TV) ihtiyacı olanlara veya köy okulları ve kütüphanelere bedelsiz olarak hediye edilmektedir.